att utbilda

Det är en viktig del av verksamheten i Vet Aid AB att aktivt medverka till att öka kompetensnivån i kirurgi hos hund och katt.

 

Föreläsningar

Fredrik Danielsson är en flitigt anlitad föreläsare över hela världen, bl.a:

  • Kroatien (Knäledsjukdomar)
  • Finland/Sverige (Kurs i externfixering, Artroskopi)
  • Danmark (Knäledskirurgi)
  • Norge (Höftledsproteskirurgi)
  • Taiwan (Frakturkirurgi)
  • Beijing (Frakturkirurgi)
  • Kapstaden (Frakturkirurgi)
  • Sverige (Avancerad mjukdelskirurgi, Öron/näsa/hals kirurgi, Frakturkirurgi, Neurokirugi, presentationer olika kongresser såsom Nordic Small Animal Veterinary Conference, Blå Stjärnan Akademin, Skalpellen mm.)
  • USA (Forskningspresentationer)
  • Nya Zeeland

Handledning

Det finns ett stort behov av och intresse för specialistutbildning i veterinärmedicinsk kirurgi. Fredrik Danielsson har mycket aktivt engagerat i detta genom att bl.a. som handledare åt två aspiranter från Kungliga Veterinärhögskolan i Köpenhamn och en på Massey University, Nya Zeeland till internationell specialisering i kirurgi.
 

För närvarande handleder han Gustaf Svensson (chefveterinär) och Kajsa Winblad (klinikveterinär) båda vid Blå Stjärnans djursjukhus Göteborg till specialistexamen i kirurgi.