Den veterinärmedicinska utvecklingen går snabbt. Det är positivt eftersom det innebär att ny kunskap och nya tekniska framsteg gör det möjligt att öka vårdkvaliteten och behandlingsresultatet.

 

Artiklar

Exempel på publicerade vetenskapliga artiklar:

 

  • Artroskopi på hund och katt. F Danielsson m.fl. Svensk veterinärtidning och andra nordiska veterinärtidningar