Om Vet aid

Vet Aid AB drivs sedan 2007 av veterinär Fredrik Danielsson för att kunna bidra med kirurgisk specialistkompetens till redan befintliga veterinärmedicinska verksamheter med hög vårdkvalitet.

 

Idag är Fredrik Danielsson huvudsakligen engagerad på:

Detta är djursjukhus med mycket goda resurser och stor samlad kompetensen. Samarbetet mellan djursjukhusen möjliggör dessutom ett effektivt utnyttjande av kunskap och resurser vilket gör det möjligt att erbjuda bästa tänkbara vårdinsatsen.

 

Om Fredrik Danielsson

Fredrik Danielsson har varit verksam som veterinär sedan 1989 då han utexaminerades vid Veterinärmedicinska fakulteten på Lantbrukshögskolan i Uppsala. Efter att ha feriearbetat på Lunds Djursjukhus under under flera år fortsatt han att arbeta där efter examen och blev så småningom bitr. chefveterinär. 1993 började han arbeta vid Regiondjursjukhus Helsingborg och var (med undantag för 2001) verksam där fram till 2007, de sista 5 åren som chefveterinär.

 

Under 2001 tjänstgjorde han som lektor i kirurgi vid Institute of Veterinary, Animal & Biomedical Sciences, Massey University på Nya Zeeland och fortsatt som adjunct lecturer fram till 2006.  

 

Han är mycket aktiv i sin profession och föreläser flitigt vid olika kurser, seminarier och kongresser i Sverige och internationellt såsom i USA, Kina, Taiwan, Sydafrika och runt om i Europa

Av jordbruksverket har han tilldelats:

  • Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
  • Specialist i kirurgi hos hund och katt

Genom sin internationella specialisering har han erhållit:

Dessutom är han:
  • Hedersmedlem vid Veterinärmedicinska föreningen
  • Ordförande i Examinations- och styrkommittén i för Kirurgi hos hund och katt
  • President Nordic Veterinary Othopaedic Society
  • Styrelsemedlem i European AO Vet foundation 
  • Medlem i bl.a. Sveriges Veterinärförbund, AO Vet och ESVOT

Om Specialister

Veterinärmedicinen utvecklats alltmer mot specialisering och sedan mitten av 1990-talet har det i Sverige funnits en 3-årig vidareutbildningsmöjlighet som leder till Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Sedan 2008 finns det i Sverige dessutom också specialistutbildningar inom olika ämnesområden, t.ex. kirurgi, bilddiagnostik och internmedicin.

Specialister i Sverige

Sveriges veterinärförbunds hemsida  finns mer information om specialistutbildningar och här kan man också hitta specialister inom olika ämnesområden.

European College of Veterinary Surgeons
Den högsta grad av specialisering man uppnå kallas för European College inom olika ämnesområden. För det krävs minst tre års specialiserad vidarutbildning och leder efter en omfattande examen till Diplomate ECVS. Endast ett fåtal veterinära i Skandinavien har erhållit det.